Logo
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
 
Vali tegevuspiirkond:
  Registreeri Teenused
Passiivmaja

  Passiivmaja
Passiivmaja Mis on passiivmaja?
/td>

Meist

MTÜ Passiivmaja Infokeskus asutati septembris 2008. Eesmärgiks on energiasäästlike hoonete ehituse alaste teadmiste levitamine ja kvaliteedinõuete püstitamine ning seeläbi ühingu liikmete konkurentsivõime tõstmine järgmiste tegevuste kaudu:


• passiivmajastandardi-alase teabe, sh oskusteabe levitamine Eesti Vabariigis;
• passiivmajade ehitamise edendamine ja ühingu liikmete kaudu oskusteabe jagamine era- ja avalikus sektoris;
• kõigi passiivmajasektoris tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühistegevuste elluviimine ning pikaajalise koostöö arendamine;
• passiivmaja ehitusviisi tuntuse suurendamine Eesti Vabariigis ning teabe jagamine ehitatud hoonete ning saavutatud energiasäästu kohta;
• keskmise suurusega tööstusettevõtete toetamine, kes sobivad kvaliteetse töö poolest passiivmajade rajamiseks;
• uurimis- ja arendusprojekte algatamine energiasäästlike hoonete rajamise vallas;
• ühingu liikmete ühisturunduse koordineerimine (sh turu-uuringute läbiviimine ja partnerite otsimine);


MTÜ liikmeteks on arhitektuuribürood, inseneribürood, ehitusettevõtted, akende ja uste tootmisega tegelevad ettevõtted, valmismajade tootjad, projekteerimisega tegelevad ettevõtted, passiivmajade erinevate komponentide tarnijad jne. 

Oleme korraldanud 4 passiivmaju tutvustavat õppereisi Austriasse ja Lõuna-Saksamaale. Osalesime 2009 aasta aprillis Passiivmaja aastakonverentsil Frankfurtis. Aastal 2010 on planeeritud soovijatele veel mitu õppereisi.

Teenused ja Tooted
Meie kaudu on võimalik kõige kiiremini saada ajakohast informatsiooni passiivmajasektori arengu ning passiivmajasektoris tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide kohta. Aitame leida Eesti ettevõtjatele partnereid Euroopa passiivmajasektorist. 

Korraldame koolitusi “Passiivmaja planeerimine ja energiabilansi arvutused PHPP programmiga”. Koolitus oli suunatud projekteerijatele, arhitektidele, ehitusinseneridele ja passiivmaja komponentide tootjatele ning tarnijatele. 

Koostöös Austria ja Saksamaa Passiivmaja Instituutidega on loomisel Euroopa esimene ühine Passiivmajateemaline infoportaal, kust saab lähitulevikus informatsiooni kõigi passiivmajasektoris tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide kohta. Hetkel on loomisel infobaas Eesti ettevõtetest, kes soovivad tegutseda ja juba tegutsevad energiasäästlike hoonete sektoris. 

MTÜ Passiivmaja Infokeskus on toetatud EAS'i klastrite arendamise programmi poolt. Klastrite arendamise programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

  Passiivmaja

 

MTÜ Passiivmaja Infokeskus, Akadeemia tee 19, 12618 Tallinn, Tel. +372 56 604 802, Tel. +372 56 604 105, info@passiivmaja.ee l by HansaNet