Mis on passiivmaja?

Passiivmajad on hooned, kus on kasutatud väga energiasäästlikke komponente. Nendeks on  väga hästi isoleeritud hoone tarindid, väljamineva soojuse taaskasutamine ning talvisel perioodil  päikesekiirguse kasutamine. Passiivmaja vajab kütmiseks ja jahutamiseks 80% vähem energiat kui teised tavapärastele standarditele vastavad uue hooned ja 90% vähem kui ülejäänud hooned.

Nõuded passiivmaja standardi täitmiseks: 

 Peamised passiivmaja omadused:  

 Mõned olulisemad heaolutegurid: 

Tarindites puuduvad niiskuskahjustused tagavad tarindite pika kasutusea, seoses sellega on kogu kasutusea jooksul väiksed remondikulud. Samuti on maja või korteri hind müümisel kõrgem.

Tänu külmade pealispindade puudumisele ei teki hallitust ega ole vaja tasuda õigusabikulusid. 

Soojade pealispindade tõttu (maja kõikides kohtades) saab ruume täies mahus kasutada, mis tähendab seda, et voodi võib paigutada ka vastu välisseina. 

Majas on pidevalt värsket õhku. Elanikud ei pea muret tundma, kas maja on piisavalt õhutatud, ega jätma aknaid ohutuse mõttes kaldasendis lahti. Lisaks sellele toimub niiskuse ärajuhtimine sihipäraselt, magamistoa aknad võib (aga ei pea) ööseks kinni jätta, kui tänavamüra und segab. Te magate hästi.

Tänu heale soojusisolatsioonile on majas meeldiv temperatuur ka kuumaperioodide ajal. Kliimaseadet ei ole vaja. Seetõttu ei teki ka kliimaseadme energia-, hooldus-, remondi- ega paranduskulusid.

 

Allikas: Passivhaus Institut Darmstadt